Kallelse till årsmöte för Kulturföreningen EJNAR

Alla medlemmar kallas härmed.

Torsdagen den 23 mars 2023 kl. 18 i Sockenhuset,Sollerön. Källarlokalen Norpan.

Handlingar kan erhållas från: info@kulturejnar.se Du behöver inte anmäla dig, men, om du gör det så får du fika! Anmäl i så fall till mejladressen ovan.

Vi ser gärna att du kommer in med motioner på samma adress, senast måndagen före mötet. Verksamhetsberättelse finns publicerad på hemsidan: www.kulturejnar.se

Hjärtligt välkomna!