Årsmötet den 21 januari 2018 tog upp en diskussion om medlemsavgiftens vara eller icke vara. Detta med anledning av senaste årets beslut om att låta de avgifter som betalades 2016 även gälla som medlemsavgift 2017.

Argument för en årliga medlemsavgift är att skapa en buffert för att ha råd med ekonomiskt osäkra arrangemang. Å andra sidan innebär hanteringen av en årliga avgift en avsevärd administrativ börda som kanske kunde ersättas med en vädjan till befintliga medlemmar om frivilliga bidrag. Stadgarna visade sig lämna öppet för flera tolkningar angående behovet av årligt återkommande medlemsavgifter. Frågan delegerades till den nya styrelsen.

Styrelsen beslöt att medlemmar är de som tidigare betalat medlemsavgift, och de nya medlemmar som framledes betalar medlemsavgiften på 100kr.

En diskussion pågår om föreningen ska använda medlemskort eller bara en medlemsmatrikel.