Kallelse till Årsmöte för Kulturföreningen EJNAR

Medlemmar i Kulturföreningen EJNAR kallas till virtuellt årsmöte
söndag den 18/7-2021 kl.18:00

Anmälan till mötet sker till: anders.ferner@kulturejnar.se senast den 16/7. Vid anmälan får du en länk som låter dig logga in på mötet. Ingen särskild app behövs, utan det räcker att du loggar in till mötet på internet via länken. På grund av rådande Covid-restriktioner måste vi hålla mötet på detta vis. Sänd motioner eller andra förslag i samband med anmälan
Dagordning, och övriga handlingar till mötet skickar vi som Pdf-fil när du anmält dig.

Väl mött!
Styrelsen

Info om läget

Hej!
För er som undrar har Kulturföreningen Ejnar inte gått i graven. Vi smider planer i det fördolda om framtida kulturarrangemang. Vi är inte längre bundna enbart till PUB 38 och kommer att arrangera i annan form framöver, hur, var och när är inte bestämt ännu.

Mårtensson-konserten planeras till försommaren/sommaren 2021 om covidläget tillåter. När vi har mer information kommer vi att dela den här. Till dess, ta hand om er!

Styrelsen i Kulturföreningen Ejnar

Info sommaren 2019

Hej alla medlemmar i Kulturföreningen Ejnar!

Vi går spännande tider till mötes. Äntligen öppnar vi upp för arrangemang i f.d. Pub 38 med långväga artister, mat och rättigheter i baren!

  • 7/6-2019 Alan Thomson & Doug Morter, Brittiska Folkrockikoner.
  • 26/6-2019 Alligator Gumbo, prisat sydsvenskt Cajun band.

Mer info kommer om sommarens och höstens program!

Under vårkanten har vi även planerat tillsammans med “Sold’s Finest” årets Midsommarrock på Solleröparken.
Kulturföreningen ska ansvara för entré, kiosk, chokladhjul, parkering, pilkastning och städning.

Detta innebär ett lyft för föreningen ekonomiskt och framtida arrangemang.
Vi hoppas att våra vänner har möjligheten att stötta föreningen med att stå i entrén, plocka ölburk, kränga en korv eller lotta ut en chokladbit!

Det blir kul! Kom!

Ring Karin 0760800438 om du/ ni kan ställa upp och stötta kulturföreningen Ejnar på midsommardagen!

Medlemsavgift

Årsmötet den 21 januari 2018 tog upp en diskussion om medlemsavgiftens vara eller icke vara. Detta med anledning av senaste årets beslut om att låta de avgifter som betalades 2016 även gälla som medlemsavgift 2017.

Argument för en årliga medlemsavgift är att skapa en buffert för att ha råd med ekonomiskt osäkra arrangemang. Å andra sidan innebär hanteringen av en årliga avgift en avsevärd administrativ börda som kanske kunde ersättas med en vädjan till befintliga medlemmar om frivilliga bidrag. Stadgarna visade sig lämna öppet för flera tolkningar angående behovet av årligt återkommande medlemsavgifter. Frågan delegerades till den nya styrelsen.

Styrelsen beslöt att medlemmar är de som tidigare betalat medlemsavgift, och de nya medlemmar som framledes betalar medlemsavgiften på 100kr.

En diskussion pågår om föreningen ska använda medlemskort eller bara en medlemsmatrikel.

Medlemskvällar

Kulturföreningen EJNARs styrelse har beslutat sig för att inte längre ha ett serveringstillstånd för alkohol. Anledningen är kostnader, regelverk och att den stora lokalen i Sockenhuset i så fall blir svårare att hyra för privata fester.

EJNAR kommer dock att anordna några speciella medlemskvällar per år. Då kommer baren att vara öppen och mat serveras för den som vill.

Medlemsskap krävs alltså ej längre för våra övriga arrangemang. Självklart blir vi glada om du ändå väljer att stötta vår verksamhet genom att lösa nytt medlemsskap efter nyår. Rabatterad entré och tillgång till våra medlemskvällar är några av de förmåner som ingår i medlemsskapet.

Är du redan medlem gäller det till nyår. Blir du medlem idag gäller medlemsskapet till nyår.